Chi nhánh Núi Đèo

Địa chỉ

Địa chỉ: 32 Đường Đà Nẵng, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hotline

0943 962 910

Chi nhánh Trần Nguyên Hãn

Địa chỉ

Địa chỉ: 57 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline

0901 535 345

Chi nhánh Điện Biên Phủ

Địa chỉ

Địa chỉ: 17B Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline

0842 238 628