Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty

32 Đà Nẵng, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Email

lienhe@cavifood.vn

Điện thoại

0943 962 910

Điền biểu mẫu liên hệ